Hovedmeny

Styret

Styret i Vassøy Malt Whisky Club består pr. idag av følgende personer:

Vassøy Malt Whisky Club har også et æresmedlem:

Bruce er vår gode venn og guide i Skottland. Han har uvurderlig kunnskap om lokale forhold.

Det totale antall medlemmer er da 6+1. Det har ved flere anledninger vært oppe til diskusjon om å øke medlemsmassen ytterligere, men dette har så langt blitt nedstemt.